summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/configs/platform-v7a/kernelconfig
diff options
context:
space:
mode:
authorOleksij Rempel <o.rempel@pengutronix.de>2020-04-24 14:11:06 +0200
committerRobert Schwebel <r.schwebel@pengutronix.de>2020-04-24 14:28:43 +0200
commit57f075a789a743c19208b6cc740a2bfe5f29f055 (patch)
tree58e986b15db09a1e6247bd9b7fbe8ff57975b504 /configs/platform-v7a/kernelconfig
parentfc95ca6e9122b2b56f47d29bf8610194378c5f27 (diff)
downloadDistroKit-57f075a789a743c19208b6cc740a2bfe5f29f055.tar.gz
DistroKit-57f075a789a743c19208b6cc740a2bfe5f29f055.tar.xz
MIPS: regenerate kernel config
BSP kernel make files was changed. Now we can regenerate kernel configs Signed-off-by: Oleksij Rempel <o.rempel@pengutronix.de>
Diffstat (limited to 'configs/platform-v7a/kernelconfig')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions