summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/dts/Bindings/input/touchscreen/sx8654.txt
blob: 4886c4aa2906f31e1fd39aad9f89481b6bebd33d (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Semtech SX8654 I2C Touchscreen Controller

Required properties:
- compatible: must be "semtech,sx8654"
- reg: i2c slave address
- interrupts: touch controller interrupt

Example:

	sx8654@48 {
		compatible = "semtech,sx8654";
		reg = <0x48>;
		interrupt-parent = <&gpio6>;
		interrupts = <3 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
	};